MEDIM
×
 x 

košík je prázdný

Zpracování osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, svěřujete nám své osobní údaje a my zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Naše společnost M e d i m spol. s r.o. se sídlem Selská 80, 614 00 Brno – Maloměřice, IČO 47903279, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9264 provozuje webové stránky www.medim.info, www.arescue.cz, www.dermio.cz, www.anatomickemodely.cz a provádí velkoobchodní a maloobchodní činnost.
Osobní údaje našich klientů spravujeme v rozsahu správce osobních údajů, kdy určujeme, jakým způsobem budou osobní data zpracovávána, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu je budeme uchovávat.

Kontaktní údaje

Během zpracování osobních údajů se na nás můžete obrátit telefonicky na čísle 545 235 668 nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Prohlášení

Prohlašujeme tímto, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • umožníme vám uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb a plnění smlouvy

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, pro plnění zákonných povinností, které nám ukládají platné právní předpisy, anebo je odůvodněné oprávněnými zájmy naší společnosti. Jedná se tedy o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje Váš souhlas. Pokud byste nám níže uvedené údaje neposkytli, nemůžeme s Vámi uzavřít kupní smlouvu na zboží anebo smlouvu o poskytnutí Vámi požadované služby.

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu:

 • vaše identifikační a kontaktní údaje, které jste nám poskytli při objednávce, tedy jméno, příjmení, kontaktní a doručovací poštovní adresu, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v případě, že jste podnikající fyzickou osobu, též vaši obchodní firmu/název, adresu místa podnikání anebo sídla, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • informace o vaší objednávce v našem internetovém obchodu (zejména číslo objednávky, datum nákupu, typ a množství objednaného zboží, kupní cena objednaného zboží, způsob doručení a platby, informace o automatických nákupních notifikacích zasílaných na e-mailovou adresu zadanou při nákupu, stav objednávky),
 • informace vytvořené naší společností v důsledku uzavření příslušné smlouvy (zejména číslo zákazníka, datum a číslo vystaveného účetního a daňového dokladu, typ a množství zakoupeného zboží, kupní cena zakoupeného zboží, datum a způsob zaplacení ceny zboží, datum a způsob doručení zboží,
 • informace o naší vzájemné komunikaci anebo jiném kontaktu souvisejícím s uzavřením a plněním smlouvy (zejména použitý komunikační kanál, datum a obsah komunikace),
 • informace pro marketingové účely vytvořené naší společností na základě vašeho využívání našich služeb (zejména informace o vašich nákupech u naší společnosti
 • informace související s případným odstoupením od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (zejména datum odstoupení, způsob vypořádání již realizovaného nákupu),
 • informace související s Vámi uplatněnou reklamací zakoupeného zboží (zejména datum uplatnění reklamace, čísla a data reklamačních dokumentů, popis vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace, způsob vyřízení reklamace, datum vyřízení reklamace).

Vedení účetnictví

Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat zasláním odhlašovacího emailu.

Cookies

 • Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek považujeme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
 • Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany. Pro zajištění některých konkrétních operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb externích partnerů, kteří se na tyto činnosti specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících služeb:

 • DEEF s.r.o. – vedení účetnictví
 • GEIS – přeprava zboží a zásilek
 • PPL - přeprava zboží a zásilek
 • Google - Google Analytics

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další partnery pro usnadnění a zkvalitnění zpracování a našich služeb. V takovém případě však při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v rámci Evropské unie.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonním čísle +420 545 235 668.

 • Právo na informace,- je plněno touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Právo na přístup – kdykoli nás vyzvete, ve lhůtě 30 dnů vám sdělíme jaké vaše osobní údaje zpracováváme a z jakého důvodu.
 • Právo na doplnění a změnu – pokud dojde ke změně vašich osobních údajů, máte právo na jejich úpravu v naší databázi.
 • Právo na omezení zpracování – kontaktujte nás, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 • Právo na vymazání osobních údajů (být zapomenut) - pokud si to budete přát, vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, na což potřebujeme lhůtu 30 dnů. V některých zákonných případech jsme vázáni zákonnou povinností a musíme evidovat například vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V takovém případě můžeme smazat osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení vymazání osobních údajů vás budeme informovat e-mailem.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Velmi bychom však ocenili, pokud byste o svém podezření informovali nejprve nás a my měli možnost takové případné pochybení co nejrychleji napravit.

Mlčenlivost

Ujišťujeme vás, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkového vztahu s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.1.2024

×